Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Kamenický Šenov

hledej sknizkoudozivota.cz nejlepsiknihydetem.cz facebook.com Magnesia Litera Magnesia Litera
Návštěv :
Celkem : 27336
Týden : 29
Dnes : 0

Jak   používat   on-line   katalog :

1. On-line katalog otevřete pomocí navigační záložky on-line katalog.

2. Vyberte oblast, ve které chcete vyhledávat.
- ve všech dokumentech (je nastaveno automaticky)

3. Při vyhledávání podle autora zadejte příjmení a  jméno. Pokud neznáte křestní jméno autora, stačí uvést příjmení. U jmen zahraničních autorek používejte tvar bez přípony -ová. Jméno i příjmení lze zadávat i s malými počátečními písmeny.


4. Při vyhledávání podle
názvu stačí zadat začátek názvu hledaného titulu (např. první dvě slova).


5. Při vyhledávání podle
klíčového slova napište výraz, který tematicky nejblíže charakterizuje obsah hledané knihy.


6. Po stisknutí tlačítka
Hledej se objeví seznam titulů. Po kliknutí na název vybraného titulu se dál objeví katalogizační lístek a tabulka s příslušnými údaji o uložení dokumentu a možnosti půjčení. Pokud je kniha půjčena, můžete si ji rezervovat pomocí tlačítka Rezervuj. V kolonce Číslo průkazky vyplňte koncové číslo uvedené na čarovém kódu vaší průkazky, do kolonky PIN napište datum narození podle posledního dvojčísla Vašeho roku narození. Stiskem tlačítka Odešli se rezervace potvrdí.

 


Jak   používat   své   čtenářské   konto :

1. Své konto otevřete pomocí navigační záložky Konto čtenáře.

2. Po otevření samostatného okna vyplníte číslo průkazky a PIN ve tvaru posledního dvojčíslí Vašeho roku narození.

3. Stiskem tlačítka Odešli budete přesměrováni do Vašeho čtenářského konta.

4. Prostřednictvím svého konta si můžete kontrolovat stav vašich výpůjček, popř. výpůjčku knihy prodloužit. Naleznete zde i seznam rezervací, máte-li nějaké, datum vaší poslední návštěvy a hlavně  termín, do kterého byste měli vypůjčené  knihy vrátit.

5. Tlačítkem Odhlásit ukončíte práci se svým čtenářským kontem.