Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Kamenický Šenov

hledej sknizkoudozivota.cz nejlepsiknihydetem.cz facebook.com Magnesia Litera Magnesia Litera
Návštěv :
Celkem : 27336
Týden : 29
Dnes : 0

Výročí 2022

Zemřela Zdislava z Lemberka. Byla svatořečena v roce 1995.
770 let

1352
V písemných pramenech byly poprvé zmíněny obce Brniště, Cvikov, Dubnice,
Horní Libchava, Jestřebí, Kunratice u Cvikova, Holany, Kamenický Šenov.
670 let

1772
Zemřel obchodník se sklem Georg Josef Zahn. Pro Kamenický Šenov nechal
zhotovit několik barokních soch.
250 let

1812
Narodil se obchodník se sklem Fabian Sebastian Weidlich. Působil v Kamenickém Šenově a byl zetěm majitele továrny na výrobu lustrů Eliase Palme.
210 let

1842
Narodil se obchodník se sklem Friedrich Günther mladší, působící v Kamenickém Šenově.
180 let

1992
V Kamenickém Šenově byla vyhlášena památková zóna.
30 let

Výročí 2021

1801 - Narodil se Anton Schimmel, sklář a obchodník se sklem působící v Kamenickém
Šenově. 

1911 - Narodil se Jaromír Špaček, pedagog a chemik. Byl ředitel Státní odborné školy
sklářské, Vyšší průmyslové školy sklářské, Střední průmyslové školy sklářské v
Novém Boru. Zasloužil se o znovuotevření sklářské školy v Kamenickém Šenově.

1931 - Narodil se Karel Rybáček, výtvarník, sklář, pedagog. Byl ředitelem sklářské školy v Kamenickém Šenově a zasadil se o její přestavbu a modernizaci. 

12.2.1861 - Narodil se Gustav Ahne. Malíř skla, pedagog v Kamenickém Šenově, autor povídek a básní v místním dialektu.

1.1.1951 - Ve Svoru byly zřízeny Severočeské sklárny. Jako závod 03 do nich byla začleněna i Rücklova huť v Kamenickém Šenově, v níž byla zavedena výroba optického skla.

27.3.1921 - Narodil se Stanislav Libenský, sochař, sklářský výtvarník a pedagog. V Novém
Boru působil jako sklářský návrhář v podniku Borské sklo a zároveň jako pedagog na tamní sklářské škole. Věnoval se užitkovému i dekorativnímu sklu, je
tvůrce monumentálních vitráží v chrámu sv. Víta nebo reliéfu "Řeky života" pro
československý pavilon na světové výstavě v Ósace 1970. 

 

 

 

Výročí 2020

1790 - Narodil se majitel prosperující sklářské firmy Carl Gotfried Helzel.
Zasloužil se o založení poštovního úřadu v Kamenickém Šenově a
na vlastní náklady nechal zbudovat silnici z Kamenického Šenova
do Slunečné a z Horní Libchavy do České Lípy.

1850 - Zemřel Franz Ignaz Florian Kreibich ml., obchodník se sklem a poš-
tovní úředník. Autor zápisků o praxi a vedení sklářské firmy v 19. sto-
letí.

1860 - Zemřel Josef Lissner, obchodník se sklem. Nechal v Kamenickém Še-
nově postavit výstavný dům čp. 5 se lví kašnou a věnoval ho obci
jako výraz své lásky k tomuto městu.

1.8.1900
Kamenickému Šenovu byl udělen statut města.

 

 

Výročí 2019

1849 - Zemřel obchodník se sklem a mecenáš Carl Gotfried Helzel působící v Kamenickém Šenově.

14.2.1929
V Kamenickém Šenově zemřel majitel továrny na výrobu křišťálových a bronzových lustrů Franz Friedrich Palme.

24.3. 1829
V Kamenickém Šenově se narodil podnikatel, politik a starosta Ignaz Krause.

27.5.1879
V Kamenickém Šenově se narodil rakouský pedagog a psycholog Wilibald Franz Kammel.

26.7.1759
V Kamenickém Šenově se narodil kněz a kartograf František Jakub Jindřich Kreibich.

 

Výročí 2018


V Novém Boru byla zprovozněna huť Flora. Sklárnu vybudoval František Ladisch, malíř skla z Arnultovic. Je to již 105 let.

 

V Kamenickém Šenově byla otevřena ozdravovna poskytující přírodní léčbu na vegetariánském podkladě podle vzoru švýcarské vegetariánské ozdravovny dietetika doktora Birchnera-Bennera.
Výročí - 90 let.

 

V Kamenickém Šenově se konalo shromáždění k založení Lidové fronty na obranu vlasti - Volksfront zum Schutz der Heimat. Sdružily se v ní protifašistické organizace české i obounárodnostní. Uplynulo již 80 let.

 

Narodil se rytec skla, učitel a sklář Karl Pietsch, který byl prvním odborným učite-lem oddělení rytí skla Odborné školy kreslení a modelování v Kamenickém Šenově.
- 190 let.

 

Zemřel Ladislav Havlas, rytec, glyptik, profesor, portrétista, sochař, který po druhé světové válce řídil sklářskou školu v Kamenickém Šenově.
- 30 let.

 

V Kamenickém Šenově zemřel Elias Palme, podnikatel a sklář, který založil v Kamenickém Šenově výrobu lustrů.
- 125 let.

 

Regionální výročí 2016
12. 2. 1861 se v Kamenickém Šenově narodil Gustav Ahne, malíř skla,
učitel, autor povídek a básní.

1811 - Friedrich Günther starší. Malíř skla a obchodník se sklem. Působil v Kamenickém Šenově a Lipsku.

 

8. 5. 1906 Narodil se Alois Hásek. rytec, sklář a glyptik. Působil také na sklářské škole.

 

1856 - narodil se architekt, výtvarník a ředitel sklářské školy Leo Chilla.

 

28. 6. 1826 - zemřel obchodník se sklem Franz Ignaz Florian Kreibich. Působil v Kamenickém Šenově, pobočku firmy měl i v Brémách.

 

31. 5. 1826 - se v Kamenickém Šenově narodil význačný rytec skla Karel Pfohl. Byl uznávaný v cizině, působil převážně v Paříži.

 

21. 7. 1956 - narodil se velmi úspěšný sklář a obchodník Anton Schimmel. Působil v Kamenickém Šenově.

 

1911 - narodil se pedagog a chemik Jaromír Špaček. Působil na sklářských školách v Novém Boru a v Kamenickém Šenově. Experimentoval s netradičními způsoby výroby a zdobení hutního skla.

 

1846 - 1921 - žil rytec a učitel na sklářské škole v Kamenickém Šenově Franz Ullmann.

 

1881 - zemřel obchodník se sklem Fabian Sebastian Weidlich. Působil v Kamenické Šenově, úspěšný byl také v Itálii.

 

 

 

 

Výročí 2015

 

Zemřel rodák z Kamenického Šenova, pedagog, malíř skla a autor povídek v místním dialektu Gustav Ahne. Od jeho smrti uplyne 90 let

 

Narodil se malíř, pedagog a první ředitel sklářské školy v Kamenickém Šenově Jan Dvořáček. 30.11.1825 - 190 let

 

Zemřel malíř skla a obchodník se sklem Friedrich Günther ml. Působil v Kamenickém Šenově, filiálky měl v Hamburku, Berlíně i Rotterdamu. Od jeho smrti uplyne 150 let.

 

Narodil se obchodník se sklem a mecenáš Carl Gotfried Helzel z Kamenického Šenova. Zasloužil se o založení pošty v Kamenickém Šenově nebo o zbudování silnice z Kamenického Šenova do Slunečné a z Horní Libchavy do České Lípy. Rok - 1790 - 225 let.

 

Zemřel obchodník se sklem z Kamenického Šenova Franz Ignaz Florian Kreibich mladší. Působil v Brémách v otcově filiálce. Z tohoto období se zachovaly jeho zápisky, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu v České Lípě. Rok - 1850 - 165 let.

 

Zemřel redaktor, spisovatel a knihovník Jaroslav Raimund Vávra. Z Novoborska vytěžil materiál pro tři své práce: Huťmistr Rückl , Pět tisíc let sklářského díla a Případ skláře Egermanna. Rok - 1990 - 25 let.

 

Zemřel významný obchodník se sklem Franz Vogel. Začínal v Mistrovicích, pak svůj obchod přesunul do Kamenického Šenova, kde vlastnil budovu nynějšího Sklářského muzea. Rok - 1815 - 200 let.

 

V roce 1900 byla v Dolním Prysku otevřena Karlova sklářská huť.

 

V Kamenickém Šenově vznikla v roce 1905 sklárna na výrobu křišťálového a opálového skla Jílek & Vetter.

 

 

 Již 35 let uplynulo od zrušení železnice z České Lípy do Kamenického Šenova - 30.9.1979.

 

Výročí - 2014 

Před 150 lety, resp. před 120 lety přišel Nový Bor a Kamenický Šenov o největší osobnosti v dějinách místního sklářství

Kdyby dnes žili, patřili by dost možná mezi horké kandidáty na některé z nejvyšších státních vyznamenání. Kromě obrovského významu pro rozvoj sklářství ve svých městech, mají společnou ještě jednu věc: oba zemřeli na přelomu roku a od jejich úmrtí uplynou v těchto dnech významná výročí.

Friedrich Egermann, vynálezce sklářských lazur z Nového Boru, zemřel 1. ledna roku 1864, od jeho smrti uplyne 150 let.

Elias Palme, zakladatel šenovského impéria lustrů, zemřel o třicet let později, 31. prosince 1893. Od jeho úmrtí uběhne 120 let.

 

Adolf Beckert - pedagog a sklářský výtvarník. Působil na sklářské škole - 85 let úmrtí

Marcellinus Fromm - pedagog a výtvarník. K jeho žákům patřil F. Egermann - 215 let úmrtí

 

Carl Gotfried Helzel - obchodník se sklem a mecenáš - 165 let úmrtí

 

Franz Krause - obchodník se sklem - 190 let úmrtí

 

Karel Pfohl - význačný rytec skla - 120 let úmrtí

 

Bruno Riedel - sklářský návrhář - 110 let narození

 

 

 

Otfried Preussler - 90. výročí narození   2013

Německý spisovatel Otfried Preussler (20. 10. 1923 Liberec - 18. 2. 2013 Prien am Chiemsee) proslul především jako autor pro děti. Náměty svých knih čerpal zejména z lidových vyprávění a pověstí blízkého okolí po obou stranách hranice dělící Čechy a Slezsko. V jeho rozsáhlém díle je zřejmé hledání harmonie, která překonává společenské konflikty. Je laureátem mnoha významných literárních cen, například Andreas-Gryphius-Preis (1987). Mimo jiné obdržel (1963) Deutscher Jugendbuchpreis za převyprávění knihy Josefa Lady (1887-1957) Kater Mikesch (1962, Kocour Mikeš). Tutéž cenu získal (1972) za své umělecky nejvýznamnější dílo pro mládež, román Krabat (1971, česky Čarodějův učeň), zpracování lužickosrbské pověsti o čarodějnické škole zlého mlynáře-černokněžníka a jeho vzpurném učni Krabatovi. Za zásluhy o literaturu ho rakouský prezident jmenoval profesorem (1991

 Oba jeho rodiče byli učiteli. Otec sbíral lidová vyprávění. Babička Dora i on Otfrieda nejvíce ovlivnili. Otfried Preussler začal psát příběhy ve dvanácti letech. Jako patnáctiletý si vydělal první peníze ilustracemi v novinách. Hned po maturitě na gymnáziu (1942) byl nasazen do wehrmachtu a poslán do války. Jako jednadvacetiletý poručík se ocitl v sovětských zajateckých táborech v Tatarstánu (1944-49). Jeho rodina byla mezitím vysídlena do bavorského města Rosenheim, kde našel i svou snoubenku Annelies Kind, s níž se vzápětí oženil (1949). Žili nedaleko v Haidholzenu. Narodily se jim tři dcery. Otfried dále studoval a přivydělával si jako regionální novinář. Psal také pro dětský rozhlas. Působil jako učitel prvního stupně, později ředitel na národní škole v Rosenheimu.

 

Naplno mohl psát až po ukončení práce učitele (1953-70). Vyprávění o prvním roku života vodníka, Der kleine Wassermann (1956, Malý vodníček), je často vydávané a překládané. Die kleine Hexe (1957, Malá čarodějnice) je veselý příběh začínající kouzelnice, která chce s pomocí havrana Abraxase konat jen dobro. V pohádce inspirované lidovými loutkami, Der Räuber Hotzenplotz (1962, Loupežník Hotzenplotz, česky Kašpárek a loupežník), se Kašpárek spolu se Sepplem vydá hledat loupežníka, který jeho babičce ukradl mlýnek na kávu. Děti si svými dopisy vynutily dvě pokračování (1969, 1973). Známou knihou je také Das kleine Gespenst (1966, Strašidýlko, jiný překlad Bubu a generál). Humorný biblický příběh pro dospělé o útěku svaté rodiny, Die Flucht nach Ägypten - Königlich böhmischer Teil (1978, Útěk do Egypta přes Království české), vychází z betlémářské tradice. Autor jej staví do prostředí zasněžené severní české části rakousko-uherské monarchie. Česky také vyšly vánoční příběhy z Jizerských hor Der Engel mit der Pudelmütze (1985, Anděl v kulichu). V knize Mein Rübezahlbuch (1993, Moje knížka o Krakonošovi) se prolínají lidová vyprávění, osobní zážitky a vzpomínky na rodný kraj. Řada Preusslerových děl byla upravena pro rozhlas, divadlo, televizi a film. Kromě některých titulů uvedených výše se zmiňme například o divadelní verzi knihy Thomas Vogelschreck (1958, Strašák Thomas), loutkové, činoherní i operní verzi knihy na motivy ruských pohádek Die Abenteuer des starken Wanja (1968, Dobrodružství silného Váni), o zfilmované knize z cirkusového prostředí Die dumme Augustine (1972, Hloupá Augustina), případně o Preusslerem přímo pro divadlo psané pohádkové hře Der goldene Brunnen (1984, Zlatá studna).

 

 

5. 5. 1923 nar. Karel Štorkán, spisovatel a scenárista (zemř. 12. 5. 2007), 90 let

 

30. 4. 1883 nar. Jaroslav Hašek, spisovatel (zemř. 3. 1. 1923), 130 let

 

31. 3. 1973 zemř. Ota Pavel (vl.jm. Otto Popper), spisovatel a publicista (nar. 2. 7. 1930), 40 let

 

 

Josef Kajetán Tyl - 205. výročí narození  4. 2. 2013

 

125 let narození Eduarda Basse - 1.1. 1888

 

Rok 2013 - 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje

 

30.6.1912 Narodil se básník a prozaik Viktor Fischl.

100 let

 

 

OBRÁZEK : dvorni_s.jpeg 

100 let od narození

Profesor Jiří Trnka (24. února 1912, Plzeň, 30. prosince 1969, Praha) byl český výtvarník, ilustrátor, sochař, scenárista a režisér animovaných filmů, jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu.

Doporučuji znamenitou knihu STARÉ POVĚSTI ČESKÉ, kterou máme v našem fondu. Vydalo STUDIO trnka 2010.

OBRÁZEK : povesti.jpg

 

21.1.1862 zemřela spisovatelka Božena Němcová

150 let již uplyne od úmrtí naší první národní buditelky. Prožila celý život ve značné bídě a chudobě. Velké slávy a uznání tvorby se jí dostalo bouhužel až po její smrti. Její díla znají čtenáři bez rozdílu věku. Od malého čtenáře, který je seznamován s pohádkami, mládež, která četla Babičku a další díla. 

Mezi první díla Boženy Němcové patří básně Slavné ráno, Moje vlast a také Ženám českým. 
Babička vznikala od roku 1853 a světlo světa spatřili její první výtisky v roce 1855. Děj je zasazen do kraje autorčina ranného dětství. Z další tvorby je možno připomenout tyto knihy: Pohorská vesnice, Chyže pod horami, Divá Bára, V zámku a podzámčí, pohádky - Sedmero krkavců, Sůl nad zlato...
Knihy ke stažení -
 
http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/bozena-nemcova/

 

J.R.R. TOLKIEN

3. ledna 1892 – 2. září 1973
anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor

V letošním roce uplynulo již 120 let od narození autora světoznámých "Hobitů". 

Příběhy ze Středozemě, dobrodružství Bilbo Pytlíka a jeho synovce Froda v následné trilogii Pán prstenů je možno také u nás zapůjčit.

OBRÁZEK : pan_prstenu.jpg

 

UMBERTO ECO

italský sémiolog, estetik,filosof a spisovatel

 

narozen 5. ledna 1932 Alessandria, oslavil v letošním roce své 80.narozeniny.

 

V našem fondu máme tyto tituly:

Jméno růže
Foucaultovo kyvadlo

Tajemný plamen královny Loany
Ostrov včerejšího dne
Baudolino
Dějiny krásy
Pražský hřbitov

 

 

 

 

Ve věku 90ti let zemřel tvůrce slavného Krtečka Zdeněk Miler

Jméno výtvarníka Zdeňka Milera je spjato s jednou z nejpopulárnějších postav animovaného filmu pro děti,  Přední český výtvarník a režisér animovaných filmů Zdeněk Miler věnoval příběhům s Krtkem většinu své tvorby – asi padesát filmů z celkových sedmdesáti. K tomu doprovodil nezaměnitelnými ilustracemi přes 40 knih pro děti. První díl (Jak Krtek ke kalhotkám přišel) vznikl v roce 1956, druhý (Krtek a autíčko) až o sedm let později. Poslední (Krtek a žabka) byl uveden v roce 2002.

OBRÁZEK : krtek.jpg

Za 50 let života ho autor musel omladit: Zkrátil mu nos a zrušit ocásek, který původně měl. Krtek nikdy nemluví, používá jen citoslovce »Jů«, »Tady, tady« a »Pá pá«. Hlas mu propůjčily dcery pana Milera Barbora a Kateřina. V Německu je Krtek známý jako Maulwurf, v anglicky mluvících zemích jako Mole. Znají ho i diváci v Číně – na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji patřil k hlavním trhákům české expozice.

 

Ve věku 67 let zemřel 9. listopadu v Praze Ivan Martin Jirous, legenda českého undergroundu.

Básník, publicista a výtvarný kritik, teoretik undegroundu Ivan Martin Jirous - přezdívaný Magor" se narodil v Humpolci. Absolvoval střední všeobecnou vzdělávací školu a v roce1962 složil přijímací zkoušky na obor dějiny umění na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity.

V době normalizace byl za své politické názory pětkrát vězněn, mimojiné také v souvislosti s procesem s hudební skupinou The Plastic People of the Universe.

Stal se držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní básnické dílo a ceny Toma Stopparda za dílo Magorovy labutí písně.

 

 

 

200. výročí narození

Karel Jaromír Erben

 

básník a historik

první archivář města Prahy

představitel české romanticky orientované literatury

sběratel lidových písní a pohádek

OBRÁZEK : kytice.jpeg

 

 

ve dnech 8.11. 2011 - 14.1. 2012 představí K. J. Erbena výstava v Klementinu nejen jako autora, ale též jako významnou osobnost české obrozenecké společnosti 19. století. Výstavní chodba v přízemí Klementina je přístupná veřejnosti:

pondělí - sobota: 9 - 19 hodin.

 

 

Básník, novinář, překladatel, který za svého života prošel mnoha uměleckými směry a také změnou básnické poetiky. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu.

OBRÁZEK : seifert.jpg

 

23. září 1901, Praha10. ledna 1986, Praha

 

Před sto deseti lety se v Praze narodil básník, laureát Nobelovy ceny Jaroslav Seifert. Plakáty s jeho texty nyní visí na reklamních sloupech. Projekt pražské pouliční galerie organizují Eugen a Zuzana Brikciusovi. Prezentace Seifertových básní v prostředí pražské metropole byla zahájena v pátek 23. 9. 2011, přesně v den 110. výročí narození autora. Na různých místech Prahy najdete celkem pět velkoplošných plakátů. Jeden ze sloupů s básníkovými verši stojí na rohu Havlíčkovy ulice na pražské Florenci.

 

 Seifertovská výstava je součástí dlouhodobého projektu literárních výletů. Při nich zájemci pod vedením Brikciusových navštěvují různá známá i méně známá místa. Součástí jsou přitom specifické akce, ohlasy Brikciusových happeningů, které pořádal před devětaosmdesátým rokem.

Rozhovor s Eugenem Brikciusem -

www.lidovky.cz/muj-vek-je-docela-zabavny-69-dch-/ln_kultura.asp?c=A110921_155406_ln_kultura_wok

Knihy ke stažení