Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Kamenický Šenov

hledej sknizkoudozivota.cz nejlepsiknihydetem.cz facebook.com Magnesia Litera Magnesia Litera
Návštěv :
Celkem : 27336
Týden : 29
Dnes : 0

K nahlédnutí a studiu také Městská knihovna Kamenický Šenov nabízí skautské kroniky šenovského střediska STŘELKA od roku 1946 do roku 2004. Kroniky, které psali sami skauti a skautky, jsou i svým výtvarným zpracováním unikáty, které vypráví o skautském životě v našem městě.

jun_kro.jpg

 

 

Městská knihovna děkuje panu Josefu Svobodovi za knihy a fotografické albumy, které věnoval naší knihovně. 

Jeho bratr, pan Jaroslav Svoboda, člen Klubu důchodců Kamenický Šenov nafotil plno fotografií z různých akcí města. Ať to byly výlety Klubu, masopusty, oslavy 90. let muzea, promítání filmu Pyšná princezna z roku 2007, akce - když „Prusové táhli krajem“ z téhož roku, Za kvetoucí měsíčnicí, Svatojánská pouť z roku 2013, Skleněná Panská skála z roku 2014 a plno dalších.

Fotografická dokumentace se stane součástí našeho regionálního fondu.

Děkujeme moc!

 

Josef Lorenc - Cestář a fotograf

Kniha Petra Jozy přináší první ucelený přehled tvorby tohoto pozoruhodného amatérského fotografa. Díky precizně zpracovaným komentářům k Lorenzovým snímkům je zároveň unikátním svědectvím o mnohých, dnes již často zaniklých místech severních Čech. Je také připomenutím kultury a osudů českých Němců, kteří většinou upadli ve své ztracené domovině do zapomnění. jozzza.jpg

 

Dar - kniha Sklářská bouře 1890, autor Arnošt Vaněček. Historický román o sklářských nepokojích koncem 19. století. Podání historických událostí je ovlivněno dobou, kdy byla kniha napsána.

Adresář s číslem domů Kamenický Šenov a Prácheň + složka brožurka
Tato podrobná brožurka z března 1934 se také stala součástí našeho regionálního fondu. Byla objevena v libereckém antikvariátě a obsahuje i ručně psané poznámky zřejmě původního majitele (překlady názvů ulic z němčiny do češtiny), dále reklamy tehdejších podnikatelů a jména majitelů domů. Kniha je opět určena k prezenčnímu studiu. Budete-li chtít vědět, kdo bydlel ve vašem domě před Vámi, brožurka je připravena v knihovně k nahlédnutí.brozurka2020.jpg

 

Další přírůstky do našeho regionálního fondu, které věnovalo knihovně město Kamenický Šenov:
Jizerský rok - Jan Veselý
Chvály Zadní země - Labské Pískovce - Miloslav Nevrlý
130 let sklářské lokálky Česká Kamenice-Kamenický Šenov
Dějiny Nového Boru - díl druhý do roku 1918 - Vladislav Jindra
Města a obce Libereckého kraje
Raspenava - zpráva o obnově města po velké vodě v roce 2010
Pod vodou - zpráva o velké povodni na Frýdlantsku, klimatické proměně světa a pocitu duše po katastrofě

Stanislav Libenský a jeho škola                              

cva.jpg

  

   krajina-skal-toulani-luzickymi-hora-0ti-.jpg

Krajina skal - Marek Řeháček

 

 

Další kniha do našeho fondu regionálních knih - Společná cesta Čechů a Němců ve Svoru.
Kniha monitoruje soužití obou národů v obci Svor a Rousínově na půdorysu historických událostí v průběhu staletí. Autor, Mgr. Martin Aschenbrenner, vystudoval obor český jazyk a dějepis. Od roku 2002 působí v českolipském gymnáziu. Vykonává funkci výchovného poradce. Je tvůrcem školního vzdělávacího programu v oboru dějepis. Pro potřeby výuky českého jazyka a literatury vytvořil čítanku s metodickou příručkou. Je odbornou autoritou v oblasti výuky historie. Na Českolipsku je znám především jako popularizátor regionálních dějin, přispívá do odborného tisku, připravuje a sám pořádá přednášky. Je členem redakční rady vlastivědného sborníku Bezděz, Klubu přátel Okresního vlastivědného muzea Česká Lípa a sdružení historiků ČR.big_spolecna-cesta-cechu-a-nemcu-ve-svo-cwd-448615.jpg

 

Máme nové krásné pověsti Lužických hor: 2019

... pověsti, pohádky a vyprávěnky z kraje přímo pod Luží. Ožívají v nich skřítci Lužníci, víly, dobří lidé i vykutálení darebové. Dozvíme se, jak to bylo s ledovou jeskyní a proč vznikla vodní nádrž Naděje, o hodných myškách z domu U Myšáka, o zlobivých čertících a kováři Ondrovi, jak ke svému jménu přišla hora Luž a další příběhy. Ten, kdo bude opravdu pozorně naslouchat, možná jednou uvidí i Žula, dobrého ducha Lužických hor.luz_hory.jpg

 

 

A další dvě novinky už k výpůjčení:

cc1.jpg               cc2.jpg

 

 

  mineraly.jpg publikace o minerálech Českého středohoří přináší dlouho očekávané shrnutí historických i současných znalostí o nerostech zdejší sopečné krajiny.

Tým šesti autorů zúročil své dlouholeté zkušenosti, terénní a badatelskou činnost v Českém středohoří a vytvořil souborné dílo, které reprezentuje současnou úroveň znalostí. Kniha je rozdělena na dílčí kapitoly obsahující přehled výzkumů a sběratelství, informace o vulkanismu, obsáhlou část popisující 50 nejznámějších lokalit v Českém středohoří a okrajové části Lužických hor, a druhou obsáhlou část věnovanou charakteristice jednotlivých minerálů (zejména zeolitů).

Samostatnou kapitolu pak tvoří tématika zkamenělých dřev, ložisek hnědého uhlí a polymetalických rud nebo těžba českého granátu. Nechybí ani seznam literatury, rejstříky a cizojazyčné resumé. Texty v knize jsou doplněny množstvím kvalitních fotografií.

Knihu věnoval Libor Hrůzek.

Dětská kniha ilustrovaná Jiřím Cardou!

OBRÁZEK : carda.jpg  listopad 2018

- máme v našem dětském fondu i s podpisem autora již k vypůjčení

 

Naše knihovna dostala darem velmi pěknou knihy o nedalekém Prysku!

 

OBRÁZEK : pry18.jpg 

Sto let od

OBRÁZEK : rumb2018.jpg

VELKÉ PAMÍRSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Do našeho naučného fondu přibyla kniha od pana Jiřího Nejezchleby - Kronika mezinárodní horolezecké expedice Jiskra Kamenický Šenov z roku 1989. Dobrodružství, doplněné o dokumentační fotografie celé cesty, napsané velice poutavě je již připraveno pro své první čtenáře.

OBRÁZEK : pam1.jpg 

OBRÁZEK : pam2.jpg

 

Další knihou v našem dětském fondu je Pohádka o protržené přehradě od Heleny Sobkové.

Tuto knížku také ilustrovala Pavlína Váchová.

 OBRÁZEK : prehrada.jpg

 

Křest komiksového románu Tichošlap v Praze v Paláci Knih Luxor dne 9. 11. 2016 byla veliká událost. Nejen proto, že komiks je opravdu výborný, má slavné kmotry, ale je to skvělá zpráva i pro naše město. Vždyť na titulní straně je uvedeno vedle autorky Sylvy Lauerové jméno kreslíř Jiří Carda! Mnoho obyvatel našeho města zná jméno pana Jiřího Cardy hlavně ve spojení s krásou rytého skla, které vychází z jeho dílny. Proto jsem se zeptala, jak vlastně došlo k tomu – ilustrovat komiks, který je mimochodem velice poutavý, velice temný a perfektně provedený.

 „Nejprve jsem byl osloven mailem, měl-li bych vůbec zájem na této práci, potom následovala pozvánka do Prahy, kde jsem se sešel s autorkou a obdržel k přečtení její knihu Tichošlap. Mým úkolem bylo po přečtení knihy zkušební vytvoření jedné stránky. Kniha mě zaujala, a tak ztvárnit výtvarně krátký úsek hrdiny knihy nebyl až zase takový problém. Stránku jsem odeslal a vše pustil z hlavy. Asi po třech, čtyřech měsících přišla kladná odpověď. Vlastně jsem tímto vyhrál konkurz. Tak opět následovala cesta do Prahy, další setkání s autorkou knihy a celé se to rozjelo..."

 Komiks Tichošlap je inspirován komorním thrillerem téhož jména, vydaným v roce 2012. Hlavní linie příběhu je uschována za každodení obrazy lidských životů – nezralé a nešťastné Anety, zamilovaného ambiciózního podnikatele Pavla, dominantní a citově okoralé galeristky Sonji a dvou starých žen. Lauerová si v románové předloze ponechala svůj sugestivní a autentický literární styl, obohatila jej však o nový, pozvolný a temný poetizující odstín, který tak dal románu Tichošlap zcela osobitý ráz. Kniha byla nominována do širšího finále v soutěži Cena Česká kniha 2013. Knihu i komiks doporučuji a můžete si oba vypůjčit v naší knihovně.

 

A konečně máme v dětském fondu knížku BÍLE, kterou ilustrovala Pavlína Váchová!

 OBRÁZEK : bile.jpg

Další krásný přírůstek do regionálního fondu:
DOKTOR KITTEL
Málokterá postava je opředena tolika mýty a pověstmi jako Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, slavný lékař a léčitel z pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Říkalo se mu všelijak, „Faust Jizerských hor“, „severočeský Faust“, „černokněžník ze Šumburku“, „ďáblův doktor“. Za všemi těmi to přízvisky se skrývá postava věhlasného ranhojiče 18. století.

OBRÁZEK : kittt.jpg

V našem fondu je kniha

Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1945-1948

 OBRÁZEK : osudy.jpg

Regionální výročí 2016

12. 2. 1861 se v Kamenickém Šenově narodil Gustav Ahne, malíř skla, učitel, autor povídek a básní.

 

1811 - Friedrich Günther starší. Malíř skla a obchodník se sklem. Působil v Kamenickém Šenově a Lipsku.

 

8. 5. 1906 Narodil se Alois Hásek. rytec, sklář a glyptik. Působil také na sklářské škole.

 

1856 - narodil se architekt, výtvarník a ředitel sklářské školy Leo Chilla.

 

28. 6. 1826 - zemřel obchodník se sklem Franz Ignaz Florian Kreibich. Působil v Kamenickém Šenově, pobočku firmy měl i v Brémách.

 

31. 5. 1826 - se v Kamenickém Šenově narodil význačný rytec skla Karel Pfohl. Byl uznávaný v cizině, působil převážně v Paříži.

 

21. 7. 1956 - narodil se velmi úspěšný sklář a obchodník Anton Schimmel. Působil v Kamenickém Šenově.

 

1911 - narodil se pedagog a chemik Jaromír Špaček. Působil na sklářských školách v Novém Boru a v Kamenickém Šenově. Experimentoval s netradičními způsoby výroby a zdobení hutního skla.

 

1846 - 1921 - žil rytec a učitel na sklářské škole v Kamenickém Šenově Franz Ullmann.

 

1881 - zemřel obchodník se sklem Fabian Sebastian Weidlich. Působil v Kamenické Šenově, úspěšný byl také v Itálii.

 

 

 

 

 

Další krásný kreslený komiks

 

OBRÁZEK : stripky.jpg

 

Knihovna dostala darem tyto regionální knihy, které si můžete vypůjčit v naučném oddělení.

OBRÁZEK : mirkkk.jpg

 

Spolek Drobné památky severních Čech vydal Almanach 2009-2013, mapující jeho činnost v posledních letech. Almanach je již součástí našeho fondu. Almanach věnoval knihovně předseda sdružení Miroslav Pröller.

 

V našem knižním fondu už máme knihu

KLUCI BERÁNKOVI - L. M. Klímová

Něco z historie rodu Beránků a sklárny ve Škrdlovicích. 

Osudy sklářů z Polevska.

 

 

Na světě je kniha Tulákům Jetřichovicka !

 Kniha „Tulákům Jetřichovicka“ vznikala sběrem podkladů a pátráním v archivech více jak pět let. Všechnu tuto mravenčí práci zastal jeden člověk. O to je kniha unikátnější. Tím člověkem je známá autorka historických knih a publikací paní Natalie Belisová.

Nikomu se zatím nepodařilo v jediné publikaci seskupit takové množství dat a informací z historie prostoru bývalých Sudet, vsí na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor. Některá fakta nebyla ani doposud zveřejněna. Kniha je zcela bezpochyby ohromným přínosem nejen trvale žijícímu obyvatelstvu, ale stane se i nepostradatelným odkazem pro budoucí generace a pro ty, kteří marně tápou a čekají na odpovědi dosud nezodpovězených otázek, hledají zde své kořeny a historické souvislosti, a pro všechny další, kteří si tento kraj zamilovali. Naše knihovna bude tuto knihu mít ve svém fondu během měsíce září.

 

 OBRÁZEK : tukakum.jpg

Příběh dvou obcí v jednom celku

Kdysi MISTROVICE, dnes NOVÝ OLDŘICHOV

Kolektiv autorů vydal na konci roku 2013 velmi pěknou knižní publikaci o naší sousedské obci.

Výročí 600 let od písemné zmínky o této obci tvoří úvod výpravné publikace a dále následují kapitoly z historie, dění v obci, kulturní památky, hasičská a sklářská tradice, společenský život a další záznamy, které jsou doplněny krásnými dobovými i současnými fotografiemi. Knihu lze vypůjčit v naší knihovně.

OBRÁZEK : oldrichov.jpg

 

Městská knihovna dostala darem další krásnou regionální knihu!!!
Drobné sakrální památky v České Lípě
Michal Panáček - Miroslav Pröller

Turistický průvodce vydaný k 10. výročí založení občanského sdružení Drobné památky severních Čech.
Prosinec 2013, 1. vydání, lepená vazba, měkká obálka, cca 130 stran (křída)

Publikace popisuje 93 památek (s lokalizací na mapě).
Součástí je vložená mapa okolí České Lípy 1:25 000 (Geodézie On Line, spol. s r.o.).

Děkujeme paní Olze Pröllerové a sdružení Drobné památky.

OBRÁZEK : drobne.jpg

 

Jaroslav Polák 

Kamenický Šenov na starých pohlednicích

OBRÁZEK : senov_na_starych.jpg

V našem fondu je již dlouho očekávaná kniha i s věnováním autora šenovským čtenářům.

OBRÁZEK : seno2.jpg

Stanislav Biman - Roman Cílek

Partie hnědých pěšáků

Severočeské nakl. Ústí nad Labem 1976

Kniha odhaluje činnost a intriky henleinovského hnutí v letech předcházejících Mnichovu. Na základě archívního materiálu, soudobého tisku a literatury líčí atmosféru doby. Na straně 51 a dále v kapitole osudy líčí průběh událostí této doby v Kamenickém Šenově. Kniha je poplatná době, ve které vyšla, ale i tak je zajímavé si těchto pár stránek přečíst.OBRÁZEK : partie_hnedych.jpg

 

REGIONÁLNÍ VÝROČÍ - 2013

1898 - zemřel Jan Dvořáček - ředitel Sklářské školy Kamenický Šenov - 115 let výročí

1883 - zemřel Carl Gunter - sklář, rytec a malíř skla, pracoval pro mnoho renomovaných firem po celé Evropě - 130 let výročí

1748 - narodil se Johann Anton Helzel - významný odchodník se sklem - 265 let výročí

1893 - zemřel Elias Palme, zakladatel výroby křišťálových lustrů - 120 let

 

Kniha o historii Stvolínek

Stvolínky - Kapitoly z minulosti obce - Bohumil Daniel - vyd. 2

OBRÁZEK : stvolinky.jpg

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě vydaly ke své unikátní výstavě i sborník, který se stal součástí našeho knižního fondu.

OBRÁZEK : katalog.jpg

 

Vladimír Liška

Nejděsivější místa české historie

Osud, tragédie, zločin a někdy i tajemno – to spojuje hrady, pevnosti a města, která si podle autora zaslouží toto označení. Obří hrad, Zvíkov, Býčí skála, Velké Losiny nebo hrad Houska jsou lokality, které působí na návštěvníky svou skrytou energií. Jde o místa s magií lidské bolesti, utrpení, a smrti, která si zde kdysi vybírala svou krutou daň.

OBRÁZEK : nejdesivejsi.jpg

 

Osud má jméno Dolský mlýn

V pátek 30. března 2012 spatřila světlo světa kniha s názvem „Osud má jméno Dolský mlýn“ autorky Natalie Belisové. Knihu vydává Občanské sdružení Dolský mlýn  – www.dolsky-mlyn.cz v nakladatelství Polart. Na 384 stranách je zachycena nejhlubší historie, ale i současnost této nemovité kulturní památky, doprovozena mnoha fotografiemi a obrázky.

OBRÁZEK : dolsky.jpg

NOVÝ PŘÍSPĚVEK V REGIONÁLNÍ LITERATUŘE:
Lužické a Žitavské hory - Marek Řeháček
s fotografiemi Jana Pikouse
Kniha může sloužit nejen jako soubor nápadů pro návštěvu zajímavých míst, ale zároveň je i uceleným pohledem na kulturní a historický vývoj oblasti.

OBRÁZEK : luzicke_a_zitavske_hory.jpg

 

Regionální výročí

1882  - Harry Palme - 130 let narození

1907 - Ladislav Havlas - rytec a ředitel sklářské školy - 105 let narození

1927 - Anton Helzel - obchodník se sklem - 185 let úmrtí

1662 - Georg Franz Kreybich - obchodník se sklem - jeho cestovní deník se v opisu uchoval v archivu Česká Lípa - 350 let narození

1757 - Ignaz Krause - obchodník se sklem, především v Orientu  - 255 let narození

1827 - Elias Palme - sklář a zakladatel výroby křišťálových lustrů - 185 let narození

1737 - Franz Vogel - úspěšný obchodník se sklem - 275 let narození

1772 - Georg Josef Zahn - obchodník se sklem, především v Asii - 240 let úmrtí

 

1352 - První zmínka o Kamenickém Šenově - 660 let výročí

1992 - vyhlášena památková zóna v Kamenickém Šenově - 20 let výročí

1997 - zahájen příležitostný provoz muzejní železnice Kamenický Šenov-Česká Kamenice - 15 let výročí

 

 

 

 

 

Autoři, kteří tvoří v Kamenickém Šenově:

 

 

 

 

Pan  MgA. Václav Frömmel :

SKLÁŘŠTÍ OBCHODNÍCI versus ŘEMESLNÍCI V Kamenickém Šenově.

Kniha mapuje začátky a vývoj místního sklářství od roku 1630 až do roku 1868. Kniha je plná dobových i současných fotografií a odborného textu. Každého patriota a milovníka starých památek a krásných míst našeho kraje určitě velice zaujme. Před čtenářem defilují jména obchodníků, kteří šířili dobré jméno zdejšího skla po celé Evropě jako byli Georg Josef Zahn, Georg Franz Kreybich, Johann Jacob Höltzel, Franz Ignaz Florian Kreibich, Johann Müller, Elias Palme a další. Úspěšní sklářští obchodníci pak dávali práci sklářům a přinášeli bohatství do Kamenického Šenova. Zajímavé spojitosti lze najít v kapitolách o rozvoji řemesla i obchodu a jejich vlivu na rodinný život nebo na vzhled, vybavení a architekturu domů, v nichž žili skláři nebo obchodníci se sklem. Autor popisuje také způsoby dopravy skla, pozornost věnuje formanům a dopravcům, nezapomíná ani na vznik Odborné školy pro kreslení a modelování v roce 1856, na úspěchy našich sklářů na Světové výstavě v Londýně a všímá si také bohatosti náhrobních pomníků sklářů i obchodníků na hřbitovech Kamenického Šenova.

 

 

 

 

 

 

Paní Anna Hessová:

 

 

Návraty 1995

 

Cena za život 2000

 

Psí pánbůh 2001

 

Oidipův návrat 2004

 

Neposkvrněné početí 2006

 

Panny a netvor 2007

 

Šest mužů Jindřišky O. 2008

 

Ikarův let ke slunci  2009

 

 

Nejprve publikovala časopisecky povídky.

V roce 1993 ale přišla změna. Vychází její románová prvotina Návraty. Jde o autobiografickou prózu o dětství v padesátých letech na malém městě v rodině třídního nepřítele socialismu. Bohužel, tuto jedinou nemáme ve svém fondu. Všechny následující tituly, které mimochodem jsou velice čtivé a většinou se na regálech moc neohřejí, je možno v naší knihovně vypůjčit. Se spisovatelkou proběhlo několik besed, zejména u příležitostí  vydání každého nového titulu. Autorka žije se svou rodinou na Práchni, kde tvoří a všichni čtenáři, nejenom z našeho blízkého okolí, netrpělivě očekávají další novou knihu.

 

 

 

Pan Jaroslav Střelka:

 

3x monodrama Knihovník, Konec světa a Zlato, jsem doma!

Autorovo divadelní představení pojednávájící o samotách vnitřních i vnějších, zprostředkovaných divákovi postavami, které se nedokážou zapojit do našeho, takzvaného normálního světa. Tyto postavy se uchylovaly do svých představ a vymyšlených světů a od svého okolí se oddělovaly bariérou nezájmu. Určitou křivdu, kterou pociťují, můžeme přikládat jejich dětství bez vzorů nebo izolacím, do kterých je okolní svět zařadil pro jejich odlišnost. V příbězích se kdesi na pozadí vyskytuje láska, která je hybnou silou i motivací, ale také při její ztrátě i příčinou životní rezignace. Určitou nití, která se ději vine, je strach ze světa, který se kolem nich řítí a oni nedokáží naskočit, udržet tempo, přijmout pravidla, vidět dopředu.