Anketní otázkahlasovalo
Jste aktivním uživatelem služeb vaší Městské knihovny?1350výsledky hlasování
Jakým knihám dáváte přednost?6061výsledky hlasování
Jste spokojeni se skladbou knižního fondu Vaší knihovny?2263výsledky hlasování
Jaká témata přednášek by Vás zajímala?2065výsledky hlasování